Milieuorganisaties eisen vertrek Wereldbank-directeur om klimaatstandpunt

Klimaatontkenning De directeur van de Wereldbank weigerde te antwoorden op een vraag over zijn klimaatstandpunt. Milieuorganisaties willen nu dat hij vertrekt.

Protest tegen directeur Malpass bij het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington DC.
Protest tegen directeur Malpass bij het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington DC. Foto Olivier Douliery/AFP

De directeur van de Wereldbank, Amerikaan David Malpass, heeft zichzelf ernstig in de problemen gebracht door wat hij zei tijdens een bijeenkomst in New York over internationaal klimaatbeleid. Of eigenlijk door wat hij juist niet wilde zeggen.

Tijdens een interview op een evenement met David Gelles, een journalist van The New York Times, verdedigde Malpass het klimaatbeleid van de Wereldbank. Volgens critici houdt de Wereldbank in de projecten die ze financiert veel te weinig rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Een dag voor het interview was dat voor de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore zelfs aanleiding om te pleiten voor het vertrek van Malpass. „Het is absurd”, zei Gore, „dat de Wereldbank wordt geleid door een klimaatontkenner.”

Gelles vroeg Malpass wat hij van Gores kritiek vond. In plaats van antwoord te geven zei de Wereldbank-directeur dat hij, gek genoeg, Al Gore nooit had ontmoet. Gelles vroeg het nog eens iets nadrukkelijker: bent u het eens met de consensus onder klimaatwetenschappers, dat de planeet snel en gevaarlijk opwarmt door het gebruik van fossiele brandstoffen?

Deze keer ontweek Malpass de vraag met een opsomming van de vele klimaatprojecten van zijn organisatie. Gelles weer: „Geeft u nog antwoord op de vraag?” Malpass: „We hebben een krachtige missie bij de Wereldbank.” Gelles: „Geeft u nog antwoord op de vraag?” Malpass: „Ik weet het niet – ik ben geen wetenschapper.”

Voorgedragen door Trump

Het is een reactie die klimaatontkenners wel vaker geven als ze niet willen zeggen dat ze niet ‘geloven’ in klimaatverandering. Milieuorganisaties eisen nu massaal het vertrek van Malpass. Maar de vraag is vooral hoe hij topman kon worden bij een organisatie die op zijn website schrijft: „klimaatverandering, armoede en ongelijkheid zijn de allesbepalende thema’s van deze tijd”.

Malpass werd, zoals gebruikelijk voor de topfunctie bij de Wereldbank, voorgedragen door de Amerikaanse president (Europa levert traditiegetrouw de directeur van het Internationaal Monetair Fonds). Donald Trump was dat destijds en hij zocht voor alle functies die iets te maken hadden met de opwarming van de planeet expliciet naar mensen die klimaatverandering ontkennen. Malpass was op dat moment onderminister van Financiën in zijn regering.

Trump schoof in 2018 ook een klimaatscepticus naar voren voor een topfunctie bij ruimtevaartorganisatie NASA. De kandidaat, Jim Morhard, kreeg destijds in een hoorzitting over zijn kandidatuur dezelfde vraag als Malpass: „Bent u het eens met de wetenschappelijke consensus dat de mens de dominante factor is in het klimaat?” Morhards antwoord: „Ik weet het niet, ik ben geen klimaatwetenschapper.”

Of het nu was onder druk van de toenemende protesten tegen zijn aanblijven of niet, donderdag kwam Malpass in een interview met CNN alsnog met een toelichting. Hij zei niet te weten wat de „politieke motivatie” van Al Gore was geweest om hem van klimaatontkenning te beschuldigen. „Ik ben geen ontkenner”, aldus Malpass. „Het is duidelijk dat broeikasgassen komen van bronnen die door de mens zijn gemaakt, zoals fossiele brandstoffen, methaan, landbouw en industrie.”

Blijft natuurlijk de vraag waarom hij dat eerder zo lastig vond om te zeggen. Ook daarvoor had Malpass bij CNN wel een verklaring: hij slaagt er soms niet goed in om uit te leggen wat hij bedoelt. „Ik ben niet altijd even goed in het beantwoorden van vragen of horen wat de vragen zijn”, aldus Malpass.

Dit artikel is vrijdagochtend 23 september geactualiseerd met uitspraken van Malpass bij CNN.