Inmiddels bijna 300.000 mensen met een studieschuld hoger dan 30.000 euro

Leenstelsel De gemiddelde studieschuld steeg het afgelopen jaar naar 15.900 euro; 700 euro meer dan vorig jaar. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de totale studieschuld ruimschoots verdubbeld.
Studenten protesteren op de Dam in Amsterdam voor een hogere basisbeurs dan de regering nu in gedachte heeft.
Studenten protesteren op de Dam in Amsterdam voor een hogere basisbeurs dan de regering nu in gedachte heeft. Foto Evert Elzinga/ANP

De gemiddelde studieschuld is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Begin dit jaar moesten (oud-)studenten gemiddeld 15.900 euro terugbetalen aan de staat; 700 euro meer dan vorig jaar. Ook is het aantal mensen met een hoge studieschuld toegenomen. De studieschuld van bijna 300.000 mensen is nu hoger dan 30.000 euro, terwijl dat vorig jaar nog voor circa 270.000 mensen gold.

De hoogste studieschuld ligt bij mensen tussen de 25 en 30 jaar. Zij kampen met een studieschuld van gemiddeld 20.300 euro. Net als dertigplussers — wier gemiddelde studieschuld circa 2.000 euro lager uitvalt — zijn zij in het algemeen afgestudeerd en begonnen het geleende geld af te lossen. Volgens de cijfers van het CBS hebben mannen gemiddeld geen hogere studieschuld dan vrouwen, of andersom.

Sinds het kabinet-Rutte II, bestaande uit de VVD en de PvdA, in 2015 het leenstelsel invoerde en de basisbeurs afschafte, is de totale studieschuld in een scherpe lijn omhoog gegaan. Waar de totale schuldenlast van (oud-)studenten in 2015 nog 12,7 miljard euro bedroeg, was die begin dit jaar meer dan verdubbeld. Het idee voor het leenstelsel ontstond binnen de PvdA, waar begin deze eeuw het idee heerste dat ‘de bakker niet hoefde te betalen voor de opleiding van het zoontje van de advocaat’.

Inmiddels wil het kabinet de basisbeurs vanaf het studiejaar 2023-2024 opnieuw invoeren. Volgens de huidige plannen krijgen uitwonende studenten 255 euro basisbeurs per maand, studenten die nog thuis wonen 91 euro. Het wetsvoorstel bevat ook een tegemoetkoming aan studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Begin deze week maande de Raad van State het kabinet nog het wetsvoorstel beter te onderbouwen.