Bezwaren ‘spaartaks’ afgewezen

Vermogensrendementsheffing Volgens de Hoge Raad hoeft de overheid niet iedereen te compenseren die te veel belasting betaalde over zijn spaargeld of beleggingen.

Na de uitspraak van de Hoge Raad stelde staatssecretaris Marnix van Rij dat er wordt gekeken „of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers”. Dit wordt uiterlijk op Prinsjesdag bekend.
Na de uitspraak van de Hoge Raad stelde staatssecretaris Marnix van Rij dat er wordt gekeken „of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers”. Dit wordt uiterlijk op Prinsjesdag bekend. Foto SEM VAN DER WAL/ANP

Mensen die te laat of helemaal geen bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst tegen de heffing die zij gedurende de afgelopen jaren hebben betaald over hun vermogen in box 3, krijgen niet vanzelfsprekend hun geld terug van de fiscus.

De overheid hoeft niet iedereen te compenseren die te veel belasting heeft betaald over zijn spaargeld of over zijn beleggingen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. De rechtszaak was aangespannen door een belastingplichtige die niet deel uitmaakte van de groep van 60.000 mensen die een klacht hebben ingediend tegen de Belastingdienst. Deze bezwaarmakers vinden dat zij te hoog zijn aangeslagen in box 3. In totaal deden ruim 2 miljoen Nederlanders de afgelopen jaren aangifte in box 3. Het gaat om mensen met een vermogen van meer dan 50.000 euro.

De Hoge Raad zette eind december 2021 een streep door de zogeheten vermogensrendementheffing in box 3, omdat deze belasting is gebaseerd op een fictief rendement over inkomsten uit sparen en beleggen en een fictieve verdeling tussen sparen en beleggen.

Volgens het hoogste rechtscollege van Nederland is dat sinds 2017 onrechtmatig. Vermogende Nederlanders die hun geld voornamelijk op een spaarrekening hielden, betaalden zo relatief veel belasting. Hun werkelijke rendement was door de lage spaarrente vrijwel nihil.

Sinds 2017 gaat de Belastingdienst niet alleen uit van een fictief rendement maar ook van een fictieve verdeling van het vermogen tussen sparen en beleggen. Daarbij gold de aanname: hoe groter het vermogen, hoe meer daarvan werd belegd. Wie echter niet of nauwelijks belegde en vrijwel alleen spaarde, moest zo te veel belasting betalen.

2,8 miljard euro

Een groep van ruim 60.000 mensen maakte met succes bezwaar tegen de fictieve vermogenstaks. De Belastingdienst moet de spaarders hun onterecht betaalde heffingen terugbetalen in augustus van dit jaar.

Het kabinet heeft daar inmiddels 2,8 miljard euro voor uitgetrokken. Mensen met spaargeld zullen worden belast op basis van de actuele spaarrente, die de afgelopen jaren nul was. Bij beleggingen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddeld rendement.

Als de Hoge Raad had geoordeeld dat de fiscus alle spaarders zou moeten compenseren, had dat het kabinet veel meer geld gekost. Half april meldde staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) dat de compensatie van alle gedupeerde belastingplichtigen bijna 12 miljard euro zou kosten.

Het vonnis van de Hoge Raad sluit overigens niet uit dat niet-bezwaarmakers toch zullen worden gecompenseerd, mocht het kabinet daartoe beslissen.

Staatssecretaris Van Rij reageerde op Twitter dat nu „zorgvuldig” wordt gekeken „of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers”. Dit zal hij uiterlijk met Prinsjesdag bekendmaken. „Ondertussen werken we door aan herstel van bezwaarmakers, aanslagen over 2021 en aanslagen die nog niet vaststonden of waren opgelegd”, aldus Van Rij vrijdag op Twitter.