Kabinet wil met reorganisatie jeugdzorg eerdere hervormingen terugdraaien

Jeugdzorg Jeugdzorg moet sneller beschikbaar worden voor jongeren met zwaardere problemen. Ook wil het kabinet de decentralisatie deels terugdraaien.
Het kabinet wil de jeugdzorg reorganiseren.
Het kabinet wil de jeugdzorg reorganiseren. Foto ANP / Roos Koole

Het kabinet wil de jeugdzorg de komende maanden flink reorganiseren. Dat heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) vrijdag laten weten in een Kamerbrief. Met de plannen wil het kabinet enkele hervormingen uit 2015 terugdraaien.

Met de reorganisatie wil het kabinet zorgen dat jongeren met complexe problemen snel geholpen kunnen worden. Dat moet landelijk geregeld worden, waar dat nu per gemeente gaat. „Al met al is de belofte van de decentralisatie (passende hulp, dicht bij huis, gezinsbreed, efficiënter en met minder kosten) onvoldoende waargemaakt”, schrijft Van Ooijen.

De regering wilde dat gemeenten de komende jaren 500 miljoen euro zouden bezuinigen op jeugdzorg. Ook die maatregel is ingetrokken: de bezuiniging gaat wel door, maar komt op kosten van het Rijk. Van Ooijen overweegt een eigen bijdrage in te voeren om dergelijke kosten alsnog te besparen. Daarnaast moeten er normen komen aan de lengte van een behandeling voor lichtere gevallen.

Omdat die normen er momenteel niet zijn, lopen de kosten voor behandelingen soms hoog op. Het kabinet hoopt met deze maatregel exorbitant hoge winsten bij zorgaanbieders aan te pakken. Ook wordt er gekeken naar efficiëntere aanbestedingen en het terugdringen van het aantal zorgaanbieders. Aanbieders van specialistische zorg zouden volgens het plan meer aandacht moeten krijgen.

Wachtlijsten in de jeugdzorg

Jongeren met bijvoorbeeld anorexia of zware depressies of kinderen die in aanmerking komen voor jeugdbescherming staan momenteel nog te lang op een wachtlijst. Dat komt mede door een tekort aan personeel, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vrijdag. Jongeren en hun families wachten soms maanden voordat een onderzoek naar hun situatie wordt geopend.

Naast een tekort aan specialistisch personeel is het aantal zorgbehoevende kinderen de afgelopen jaren flink toegenomen. In 1997 zochten één op 27 jongeren professionele jeugdhulp. In 2015, het jaar van de decentralisatie van de jeugdzorg, was dat één op de tien. Vorig jaar ging het om een op de zeven jongeren.