Opinie

Formule rijk

Het racen op Zandvoort ontstond begin twintigste eeuw als vermaak voor de gegoede burgerij die ging kuren aan zee. Met toegangskaarten voor twee dagen in prijsklassen tussen 170 en 585 euro en een camping van 285 euro, lijkt de doelgroep niet veranderd te zijn.

Terwijl die burgerij dit weekend Zandvoort overnam, moest in het natuurgebied naast de baan een winterkoningvrouwtje broeden op haar derde nest van de zomer. Normaal legt ze er maar twee per jaar en liever in juni, maar al haar jongen gingen dood of kwamen niet uit het ei. Stikstof verzwakt vogelbotten. Stikstof maakt dat de insecten die vogels eten niet voedzaam genoeg zijn. Stikstof wordt door racewagens uitgestoten. Het winterkoningvrouwtje weet dat het veel te laat in het jaar is nu voor jongen, maar misschien helpt een warme nazomer. Elk moment kunnen haar eitjes uitkomen. Haar man is eten halen. Ze hoopt dat hij heelhuids terugkomt.

Op het circuit, op de voor henzelf gebouwde eretribune, buiten bereik van klimaatcrisis of coronaregels, hieven edelen en organisatoren het glas. Ze wisten zich gesteund door de Nederlanders van hun soort op de lagere tribunes. Met z’n allen fluimden ze het gewone volk in het gezicht: boeren, bouwers, woningzoekenden, horeca, de hele cultuursector en uiteraard het verplegend personeel dat de anderhalve meter een weekend lang, door de waas van de fluim heen, door de plee gespoeld zag worden.

Wie over het pretpakket klaagde – het meten met twee maten, de milieuschade, de kosten of het historisch failliete moraal van opeenvolgende Bernhardprinsen die over de baan waken – kreeg te horen dat hij de lieden in Zandvoort hun pleziertje moest gunnen. Het voetvolk mocht niet klagen, de fluim rook immers naar champagne.

Dat de cultuursector de vernederingen accepteerde verbaasde niet, zo rolt de cultuursector al de hele pandemie. Dat het Nederlandse volk zich laat uitknijpen voor het feestleven van haar koningshuis is al eeuwen gebruikelijk. Daadkrachtig verzet kon alleen nog van de boeren komen die zich wel aan stikstofnormen moeten houden in tegenstelling tot racejongens. Wie wachtte op trekkers die hekken aan flarden zouden rijden, de baan vol mest zouden gieren en als toetje over een Formule 1-wagen heen zouden walsen, kwam er bekaaid af. Ook boeren buigen voor rijken.

In het winterkoningnest zijn intussen twee eitjes uitgekomen. Toen een van de jongen probeerde te staan, deed zijn pootje ‘knak’. Nu ligt hij in het zand te wachten op een natuurlijke vijand die hem afmaakt, maar die zijn allemaal hun holen in gevlucht of weggevlogen. Ook vanwege die racebaan. Die heeft alles wat in de buurt leeft weggejaagd, op die forsgebuidelde Nederlander na.

De verwachting is dat het feestweekend van de gegoede burgerij een boost zal geven aan de uitzendingen van kijksport voor de minima: rechtlullen wat krom is door ministers. Die sport zal niet van de buis te slaan zijn. In het nest is vader winterkoning intussen teruggekeerd met een rups, moeder zegt dat ze vreest dat hun jong een pootje heeft gebroken. Vader hoort haar niet. Hij is doof geworden door de motoren.

Carolina Trujillo is schrijfster.